Thursday, September 21, 2006

P I L G R I M S P L A Z A ook voor oud nieuws!

Pelgrimeren is van alle tijden en iedereen © voor zoekers en sprokkelaars © http://pilgrimsplaza.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-king-1.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-ruimteplaces.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-ramiro-1.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com © http://pelgrimspad-market-garden.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-inhoud-content.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-peterspruijt.blogspot.com © http://pelgrimspad-zwolle-oldenzaal.blogspot.com © http://kustpelgrimspad.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-gedichten.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-king-index.blogspot.com © http://seculierpelgrimsgenootschap.blogspot.com © http://pilgrimsplazafotos.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-pelgrimspad.blogspot.com © http://pelgrimspad-overijssel.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-nieuwsbrief4.blogspot.com/ ©17b©

Deze informatie is destijds door ondergetekende aan de bron verzameld voor de toenmalige Nieuwsbrief Pelgrimspad van de ANWB. Met een oplage van 7500 voor het 4e en laatste nummer in 1999 is ook dit feestje op zijn hoogtepunt gestopt. Een groot deel van die informatie (zoals het colofon) is verouderd en dus geschrapt; een ander deel is nog goed bruikbaar ter oriëntering van starters in pelgrimsland.

Een selectie uit de 4e NIEUWSBRIEF PELGRIMSPAD van zomer 1999:
Stichting Wandelplatform-LAW
Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF)
Stichting Jacobsfietsroute Haarlem-Santiago de Compostela (FIS)
Stichting Jabikspad Friesland
Stichting Monnikenspoor door Overijssel
Ollandse Lange Afstand Tippelaars (OLAT)
Nederlands Genootschap van Sint Jacob
NIVON Natuurvrienden Nederland NIVON
Wandelmaat: voor pelgrimstochten op menselijke maat
Jacobskerkenpad door Oost-Nederlandse grensregio
Nederlands Pelgrimspad LAW 7-II
Jacobswandeling 's-Hertogenbosch
Jacobushoeve te Vessem bij Eindhoven
Midden-Limburgse St.Jacobsweg vanuit Roermond
Pelgrimspad door Groningen en Drenthe
Kloosterpad in Friesland
Vlaanderen
Vlaams Compostelagenootschap
Overzichtskaart Voerstreek
GR's in de regio Visé
Waalse VIA GALLIA BELGICA
Luxemburgs Institut Européen des Itinéraires Culturels
EWV / ERA / FERP = Europese Wandelvereniging
Huisdier mee naar Spanje?
Verkeersbureaus Frankrijk en Spanje
De 12e-eeuwse reisgids (Codex Calixtinus)
The Pilgrims’ Road to Santiago; A Practical Guide for Pilgrims’
Pelgrimsplaatsen van hier tot ginder
Meer internetadressen
en ter aktuele aanvulling:
Nieuwe smaken en kleuren

Stichting Wandelplatform-LAW voor wandelen met gemak en plezier. Hèt adres voor Nederlandse en grensoverschrijdende Lange-Afstands-Wandelroutes (LAW's) en rondgaande Streekpaden; NS-natuurwandeltochten; meerdaagse arrangementen; info en tips; behartiging van wandelbelangen; adressen van (aangesloten) wandelverenigingen en andere organisaties. Overzichtskaart Nederland Lange-Afstand-Wandelpaden (schaal 1:500.000; niet bedoeld om op te wandelen) slaw@wandelnet.nl www.wandelnet.nl

Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF) zit met de Stichting Wandelplatform- LAW onder één dak in Amersfoort en heeft een soortgelijke functie, maar dan voor langeafstands-fietsroutes (LF's). Ook grensoverschrijdend, zoals LF1 Noordzeeroute van Den Helder naar Boulogne-sur-Mer (470 kilometer) dat vanouds een belangrijke pelgrimshalte is. Fietsideeënkaart; niet bedoeld om op te fietsen. slf@fietsplatform.nl www.fietsplatform.nl

Jacobsfietsroute Haarlem-Santiago de Compostela (FIS) Fietsende pelgrims hebben een aantrekkelijk alternatief in de Sint-Jacobs-fietsroutes van de Fietskaart Informatie Stichting (FIS). De route van Haarlem naar Santiago de Compostela is ingetekend, beschreven en aangevuld met toeristische en nuttige info. http://utopia.knoware.nl/users/fis

"Stichting Jabikspaad Fryslân (waarin de regio Friesland van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is vertegenwoordigd) houdt een pelgrimsroute door Friesland tot het Overijsselse Hasselt in stand als onderdeel van de pelgrimsroute door het IJssel- en Maasdal via Vézelay naar Santiago de Compostela. Dit Jabikspad (Jabikspaad in het Fries en Jabikspâd in het Bildts) begint als wandel- en fietsroute in St.Jacobiparochie in Het Bildt aan de Friese Waddenkust. Het is geïnspireerd door de 11e-eeuwse legende waarin apostel Jacobus aan keizer Karel V de Melkweg als sterrenboog naar Kaap Finisterre wijst.
De wandelroute is op wandelschaal beschreven en ingetekend en met een eigen schelp (de wulk; ook wel kinkhoorn en in het Fries hulk genoemd) gemarkeerd. www.jabikspaad.nl"

Stichting Het Monnikenspoor door Overijssel gaat Vollenhove aan de voormalige Zuiderzeekust verbinden met het klooster Clarholz nabij Münster achter Enschede. GOBT, ANWB (Toeractief met al gerealiseerde wandelroutes) en KRO (Erika Mannink schetst tot voorjaar 2007 elke zondag tegen 12:45 uur een sfeerbeeld op Radio 5) steunen dit project. info@gobt.nl www.toeractief.nl www.overijsseltoerisme.nl www.kro.nl

Ollandse Lange Afstand Tippelaars (OLAT) Wandelsportvereniging OLAT had deel aan de totstandkoming van Pelgrimspad LAW7-1 Amsterdam-Schoonhoven-Den Bosch. www.wandel-olat.org

Nederlands Genootschap van Sint Jacob staat open voor een ieder die om welke reden dan ook geïnteresseerd is in pelgrimswegen naar Santiago de Compostela. Het Genootschap wil vooral mensen met vragen daarover in contact brengen met ervaren pelgrims. Het geeft ook het blad De Jacobsstaf uit. Leden kunnen een Internationale Pelgrimspas voor legitimatie en logies onderweg verkrijgen, de Gids voor Spanje en een literatuurlijst bestellen en info ontvangen over openbaar vervoer en logies. www.santiago.nl/index2.html

NIVON Natuurvrienden Nederland NIVON (voorheen Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) is een maatschappelijk breed georiënteerde organisatie met velerlei activiteiten waarvan wandelen een belangrijk onderdeel is. Het bekende Pieterpad (de langste LAW van Nederland) sluit nabij Visé aan op GR5/E2 naar Nice en een route Saint-Jacques richting Santiago. www.nivon.nl

Wandelmaat: voor pelgrimstochten op menselijke maat. Pelgrim Henk Woelders vertrok in 1994 te voet uit Fochteloo (bij Appelscha in Zuid-West- Friesland) richting Santiago, bedacht zich in Vézelay, nam de trein terug, noemde zich pelgrim Henricus en stichtte een reisbureautje voor pelgrimstochten op menselijke wandelmaat met veel aandacht voor wat het noorden pelgrims te bieden heeft. Zo trekt hij bijvoorbeeld in kleine groepjes langs dijken, terpen, kloosters en kerken naar de Bonifatiusbron in Dokkum.

Jacobskerkenpad door Oost-Nederlandse grensregio De gelijknamige Werkgroep van de Regio Oost-Nederland van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob ontwikkelt een plan om in Twente, Achterhoek en Duitse grensregio Jacobuskerken en historische pelgrimswegen tot een nieuw Jacobskerkenpad samen te smeden. De heer Gé Westgeest, Ganzenmarkt 22, 7631 EN OOTMARSUM 05412 933 51

Het Nederlandse Pelgrimspad LAW7-II is de laatste reconstructie (uit 1994) van de Internationale Wandelweg" (van de A.N.W.B. en vier toenmalige Belgische, Franse en Luxemburgse zusterclubs) die in 1939 Den Bosch met Visé, Luxemburg en de Vogezen verbond. Nu raakt het Pelgrimspad in Visé: de GR5/E2 Noordzee-Middellandse Zee van Oostende (hoofdroute) en Hoek van Holland (Hollandvariant) naar Nice, GR563 door het Land van Herve langs Les Trois Bornes en de abdij van Val-Dieu en de Waalse Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle in de provincies Luik en Namen. De Pelgrimspadgids toont op pagina 134-135 bij Ferme de Cronwé bij Dalhem de verbinding van LAW7-II naar GR5. De Nederlandstalige SGR-topogids GR5 Noordzee-Rivièra traject Ardennen verbindt Visé met Ouren en Echternach aan de E3 voor de overstap richting Santigao. De Nederlandstalige topogids van Grote Routepaden GR5-E2 Noordzee-Rivièra traject Luxemburg-Lotharingen-Diekirch (nabij Vianden)-Schirmeck (F) voert richting Nice. Het Nederlandse Pelgrimspad LAW7-I verbindt LAW7-II met Amsterdam.

Jacobswandeling 's-Hertogenbosch Den Bosch is sinds de Middeleeuwen, ook in het huidige Pelgrimspad, een belangrijke halteplaats voor pelgrims. Vandaar een Jacobsstads-wandeling met veel aandacht voor sporen van oude en nieuwe bedevaart; voorlopig alleen nog op internet. (volgt)

Jacobushoeve te Vessem bij Eindhoven heeft door een speciale band met Santiago de Compostela een belangrijke functie als ontmoetings- en vertrekplaats voor pelgrims. Deze parel in de kroon van het Pelgrimspad is één van de acht Pleisterplaatsen tussen Den Bosch en Visé, waar pelgrimsboeken liggen waarin oude en nieuwe vrienden wandelgevoelens delen. www.pelgrimshoevekafarnaum.nl

Uit het Pelgrimsboek van de Jacobushoeve: "Aan die lange tafel met broeder Fons en alle andere mensen. We werden helemaal warm van binnen. "

Midden-Limburgse St.Jacobsweg vanuit Roermond De Stichting Pelgrimswegen naar St.Jacob beheert de Midden-Limburgse St.Jacobsweg die ruwweg tussen Swalmen (net boven Roermond) en het Belgische Kessenich (onder Thorn) loopt. Het is een met varianten samengestelde meer fiets- dan wandelroute, met fraaie bordjes en op strategische punten infokasten.

Pelgrimspad door Groningen en Drenthe De regio Groningen en Drenthe van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft een pelgrimspad naar Santiago de Compostela ontwikkeld vanuit Uithuizen (nabij de Wadddenkust in Noord-Oost-Groningen) richting Drente/Overijssel, waar aansluiting op bestaande en te ontwikkelen pelgrimspaden zal plaatsvinden. Doel is een beschreven en gemarkeerde wandelroute langs Jacobus- en andere oude kerken, kerkhoven, molens, etcetera.

Kloosterpad in Friesland: bedevaart door de Middeleeuwen Het Kloosterpad is een ± 40 km lange wandel- of fietstocht tussen Dokkum (bekend van Bonifatius) en Drachten. De inspiratiebron is een oorkonde van 24 juli 1453 waarin een veilige handelsroute wordt vastgelegd tussen Dokkum en klooster Klaarkamp in het noorden, langs het klooster van Burgum in het midden en het klooster van Smalle Ee bij Drachten in het zuiden. Klaarkamp, vóór 1163 gesticht door het cisterciënzer moederklooster Clairvaux, had uithoven op Schiermonnikoog en in Veenwouden. De reiziger kan zich in de stille delen pelgrim op bedevaart door de Middeleeuwen wanen. Het Kloosterpad voert langs Middeleeuwe kerken die tot de mooiste van Friesland worden gerekend.

Vlaanderen heeft ruim 2.800 kilometer Grote Routepaden (net als in Frankrijk afgekort tot GR zoals in Nederland langeafstandswandelpaden LAW heten). Met Wallonië erbij heeft België ± 5775 kilometer witrood gemarkeerd wandelpad waarvan de hoofdroutes passen in het Europese GR-net. GR-Vlaanderen (GR&LF) werkt nauw samen met de Waalse zusterorganisatie Les Sentiers de Grande Randonnée (SGR zie hieronder) en de Nederlandse Stichting Wandelplatform-LAW, waarin ook de ANWB is vertegenwoordigd. Grote Routepaden heeft in de Europese Wandelvereniging (EWV) vele contacten met de Europese wandelwereld. GR&LF en Vlaamse Jeugdherbergcentrale hebben dezelfde bezoek- en contactadressen: Van Stralenstraat 40, B-2060 ANTWERPEN http://users.skynet.be/bs

Vlaams Compostelagenootschap is een culturele vereniging die open staat voor elke motivatie: meditatief, sportief of recreatief. Het richt zich vooral op individuele Santiago-gangers op eigen kracht: te voet, per fiets of wagen. Met verwante verenigingen wil men oude Jacobswegen tot leven wekken. Leden ontvangen de Pelgrim en kunnen bij de ledenadministratie een geloofsbrief aanvragen. compostelagenootschap@skynet.be

Overzichtskaart Voerstreek Een brochure met overzichtskaart van De Voerstreek 1998 is te koop bij VVV, Kerkplein 216, B-3798 ’s-GRAVENVOEREN T 00 32 43 81 07 36 F 00 32 43 81 21 59.

Voor GR's in de regio Visé: Les Sentiers de Grande Randonnée SGR gr.sentiers@skynet.be

Waalse VIA GALLIA BELGICA van Hélécine (B) naar Saint-Quentin (F) (volgt)

Luxemburgs Institut Européen des Itinéraires Culturels = European Institute of Cultural Itinéraires, met drie nieuwe nieuwsbrieven TOWER net+. Dit nieuwe instituut zet in opdracht van de Raad van Europa zijn oude opdracht ter promotie van Europese Culturele Routes voort met onder meer drie aparte nieuwsbrieven: maandelijkse TOWER net nieuwsbrief, weekagenda TOWER net+ en gelijknamige weekkrant TOWER net+ over culturele routes en ontwikkelingen in Europa. http://culture.coe.fr/routes thopenet@club-internet.fr institut@culture-routes.lu

EWV / ERA / FERP = Europese Wandelvereniging - EWV = Europäischer Wandervereinigung - ERA = European Ramblers’ Association - FERP = Fédération Européen de la Randonnée Pédestre www.gorp.com/gorp/activity/Europe/ERA.htmEWV dt.wanderverband@t-online.de

Huisdier mee naar Spanje? Dit is de plek voor een waarschuwing, want ik hoor teveel verhalen van het door Europa slepen van dieren zonder vergunning of inentingsbewijs. Dit kan echt niet, gelet op het gevaar van verspreiding van allerlei ziektes (vogel-, koe- en paardepest en zo) met ernstige gevolgen. De informatie is op dit punt ook zo sterk voor veroudering vatbaar, dat ik me er hier niet aan waag. Destijds had ik een zeer goed opgevoed jachthondje dat in Den Haag los kon lopen als ze werd uitgelaten, omdat ze op elke stoeprand bleef zitten wachten op toestemming om over te steken. Dat train je er in drie maanden in. Dus ook als ze een kat achterna zat die wel overstak, dan nog bleef Gamma op de stoeprand zitten keffen. Dat leek veelbelovend om mee te mogen op verkenning van het Pelgrimspad en het werd voor haar een feest maar voor mij een nachtmerrie. Er waren heel weinig stoepranden en dus joeg ze op alles wat bewoog. In de grensstreken hoorde ik bovendien dat bos- en veldwachters aldaar de neiging hadden om te schieten op alles wat bewoog (toen vanwege heersende hondsdolheid), dus we zijn die tocht door het oog van de naald gekropen en toen waren er geeneens nog van die enge plagen zoals nu. Sindsdien was mijn raad: laat je hond thuis! Ook zijn de regels voor paarden en ezels zo ingewikkeld (soms heb je geen tijd om de grens te halen voordat de geldigheidsduur van een certificaat is verstreken!) dat hier maar een advies geldt: vraag het de dierenarts en laat je zonodig doorverwijzen naar instanties die de laatste informatie wel hebben. In mijn tijd heb ik een vakman wel eens over die reisinformatie voor paarden horen zeggen: 'Daar beginnen we niet aan!' Lees het verhaal van pelgrim Ignaas Brekelmans met zijn ezelin Saartje, die vanwege paardepest Spanje niet in mocht en bij de Pyreneeën voortijdig naar huis moest! Bezint eer ge begint! Laat niet uw hart maar uw verstand spreken! Voor de liefhebber heb ik het verhaal van een pelgrim (politieman) die dat niet deed en daar veel spijt van kreeg.

Verkeersbureaus Frankrijk en Spanje Frankrijk: Prinsengracht 670, 1017 KX AMSTERDAM, T 0900 11 22 332, fax 020 620 33 39 Spanje: Laan van Meerdervoort 8A, 2517 AJ DEN HAAG. Het Spaans Verkeersbureau te Den Haag beschikt over informatiemateriaal over de Camino de Santiago. infolahaya@tourspain.es

De 12e-eeuwse reisgids (Codex Calixtinus) zegt: Er zijn vier wegen naar Sint-Jacob:Via Turonensis (van Tours) via Parijs, Orleans, Tours, Poitiers, SainteVia Viziliacensis (van Vézelay) ofwel Via Lemovicensis (van Limousin) via Vézelay, Nevers, La Châtres, Limoges, Périgeux, Ostabat, RoncevallesVia Podiensis (van Puy) via Le Puy-en-Velay, Conques, Moissac, Ostabat, RoncevallesVia Edigiana ofwel Via Tolosano (van Toulouse) via Arles, Montpellier, Toulouse, Oloron, Somport en deze vier in Spanje vanaf Puente la Reina samen verder als de Camino Francès ofwel Camino de Santiago. Deze routes zijn in 1987 door de Raad van Europa, Culturele Routes tot 1e Europese Route tot behoud van cultureel erfgoed als onderdeel van de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela erkend. Het Pelgrimspad LAW7-II deelde in 1994 in deze erkenning. Vanaf Bordeaux is de kustvariant raadzaam voor wie de uitgestrekte Les Landes wil ontlopen. Ook Spanje heeft een kustvariant.

The Pilgrims’ Road to Santiago; A Practical Guide for Pilgrims’ op bestelling leverbaar in het Frans, Duits en Engels bij Pied à terre.

Pelgrimsplaatsen van hier tot ginder Frankrijk Société des Amis de Saint-Jacques, Franse Jacobspaden: Mlle. Jeannine Warcollier, Société des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, B.P. 386.16, F-75768 PARIS CEDEX 16 FRANCE 00 33 1 46 05 80 50, Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP). Route Namen-Vézelay van de Fédération Française des Chemins de la Randonnée Pédestre Nederland St. Jacobiparochie: Jacobspoort, start Jabikspad - Dokkum: Bonifatius kerstende 'Friesland', -bron - Haarlem: Godshuis start St.-Jacobsfietsroute - Amsterdam: Stille Omgang en Mirakel van Amsterdam,start Pelgrimspad - Den Bosch: Mariaheiligdom St.Janskathedraal - Den Haag: Jacobuskerk - Den Bosch: Mariakapel St. Jan - Oirschot: kapel Heilige Eik - Vessem: Cruz de Ferro - Hunsel: Jacobuskerk - Roermond: OLV in 't zand en armreliek Jacobus - Thorn: Loretokapel en abdijkerk - Maaseik: Willibrordbron - Gulpen: Mariabeeld Gulperberg - Maastricht: OLV Sterre der Zee België Visé: Loretokapel, aansluitingGR5/E2 en Route Saint-Jacques - Oostende: aansluiting GR5/E2 - Brugge: halteplaats - Antwerpen: Jacobuskerk - Gent: pelgrims op het schilderij Lam Gods Brussel cultureel centrum Galicië: Centro Gallego de Bruselas, rue Vlogaert 4, B-1060 BRUSSEL (SAINT-GILLES) - Dinant: halteplaats - Namen: halteplaats - Echternach: graf Willibrord (eerste bisschop, patroon van Nederland, kerstende 'de Friezen' - Straatsburg: kathedraal - Boulogne-sur-Mer: halteplaats LF1 Frankrijk Parijs: Tour Saint-Jacques - Tours: pelgrimskerk Saint-Martin - Limoges: restant pelgrimskerk Saint-Martial - Vézelay - Conques: pelgrimskerk Sainte-Foy - Toulouse: pelgrimskerk Saint-Sernin - Saint-Jean-Pied-de-Port: Pyreneeënpas voor de 3 middeleeuwse hoofdroutes - Somport: pas voor de 4e hoofdroute Spanje Puente la Reina - Santo Domingo de la Calzada: kip-en-haan-verhaal (le pendu dépendu) - Burgos: kathedraal - Leon: kathedraal - Ponferrada: Tempelierskasteel - Santiago de Compostela: pelgrimskerk - Kaap Finisterre: eindpunt.

Meer internetadressen http://huizen.dds.nl/~xank/mainfram.htm XAN'S officieuze Nederlandse Pelgrims Pagina www.bedburg-hau.de/romana.htm Via Romana in de regio Nijmegen/Xanten http://utopia.knoware.nl/users/schippie/index.html http://europa.eu.int/ Herman's Way www.xacobeo.es in het Galicisch, Spaans, Duits, Engels en Frans www.interam.com.camino verwijzingen naar andere sites.

Nieuwe smaken en meer kleuren http://pilgrimsplaza.blogspot.com http://pilgrimsplaza-king-1.blogspot.com http://pilgrimsplaza-ruimteplaces.blogspot.com http://pilgrimsplaza-ramiro-1.blogspot.com http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com http://pelgrimspad-market-garden.blogspot.com http://pilgrimsplaza-inhoud-content.blogspot.com http://pilgrimsplaza-peterspruijt.blogspot.com http://pelgrimspad-zwolle-oldenzaal.blogspot.com http://kustpelgrimspad.blogspot.com http://pilgrimsplaza-gedichten.blogspot.com http://pilgrimsplaza-king-index.blogspot.com http://seculierpelgrimsgenootschap.blogspot.com http://pilgrimsplazafotos.blogspot.com http://pilgrimsplaza-pelgrimspad.blogspot.com http://pelgrimspad-overijssel.blogspot.com http://pilgrimsplaza-nieuwsbrief4.blogspot.com

Alle Pilgrimsplaza adressen
staan hieronder in Comment 1.

Meer internetadressen volgen:
Henricus
VVV Roermond
Kleicamino
Kloosterpad
VVV ’s-Gravenvoeren
Via Gallia Belgica
Huisdieren
Saartje
Pelgrimsplaatsen
Alle © rechten voorbehouden.